Free Online OCR, extract text from image online, Best online OCR in swedish, translate image to text online

Gratis online OCR

Notera: Vi föreslår att du använder .jpeg / jpg som bildfil och .txt som utdatafil för att visa redigerbar text med noggrannhet runt 99%. Vi arbetar väldigt hårt för att få bättre resultat med online ocr.

Steg 1
Välj Arkiv att ladda upp