jpg to txt converter | jpg to notepad | jpg to txt converter online | convert jpg to txt

Gratis online OCR

Notera: Vi föreslår att du använder .jpeg / jpg som bildfil och .txt som utdatafil för att visa redigerbar text med noggrannhet runt 99%. Vi arbetar väldigt hårt för att få bättre resultat med online ocr.

Steg 1
Välj Arkiv att ladda upp